Reunion

6/2016

z obsahu čísla:

 • Generální kapitula ČVP a Řádový den
 • J. E. velmistr Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz rytířem-komturem papežského Řádu svatého Řehoře Velikého
 • chev. Royt a chev Kuthan oceněni Cenou MŠMT za rok 2016
 • 60 let od smrti biskupa Mořice Píchy
 • Za P. Josefem Ptáčkem, O.Cr.
5/2016

z obsahu čísla:

 • Velká generální kapitula Řádu 2016, Řím 13.-16. října
 • Mše svatá za Bl. Karla ve Staré Boleslavi
4/2016

z obsahu čísla:

 • Islám kontra Evropa? (k vraždě francouzského kněze o. Jacquesa Hamela)
 • Michael od Svatých
 • Sochař Petr Váňa vyznamenán řádem sv. Cyrila a Metoděje
 • Zprávy Lazariánské pomoci
 • Rudolf Maria Hušek vysvěcen na kněze
3/2016
2/2016
1/2016
6/2015
5/2015
4/2015
3/2015
2/2015
1/2015
6/2014
5/2014
4/2014
3/2014
2/2014
1/2014
6/2013
5/2013
4/2013
3/2013
2/2013
1/2013
6/2012
5/2012
5/2012 SPECIAL
4/2012
3/2012
2/2012
1/2012
7/2011
6/2011
5/2011
4/2011
3/2011
2/2011
1/2011
6/2010
6/2010
5/2010
4/2010
3/2010
2/2010
1/2010
6/2009
5/2009
4/2009
3/2009
2/2009
1/2009
6/2008
5/2008
4/2008
3/2008
2/2008
1/2008
6/2007
5/2007
4/2007
3/2007
2/2007
1/2007
3/2006
2/2006
1/2006
5/2005
4/2005
2/2005
1/2005
5/2004
4/2004
3/2004
2/2004