Kontakt

Vojenský a špitální řád svatého Lazara Jeruzalémského – Bohemia, n. g. o.
Riegrova 1
583 01 Chotěboř
IČ: 75101068
č.reg. MV ČR: VS-9323/SDR/1–2005
DIČ: CZ75101068

Korespondence (adresa kancléřství):

OSLJ-B, n. g. o.
Dr. Janského 411
252 28 Černošice
e-mail: cvp.rslj@seznam.cz

Bankovní spojení pro peněžité dary:

ČSOB, a.s.
Arbesovo nám. 7/257
150 00 Praha 5

Účet vedený v Kč:
č. ú.: 213613900/0300
IBAN: CZ31 0300 000­0000213613900
BIC (SWIFT): CEKOCZPP

Účet vedený v Euro:
č. ú. 268881101/0300
název účtu: OSLJB
IBAN: CZ42 0300 000­0000268881101
BIC (SWIFT): CEKOCZPP