Lazariánská pomoc – receptorie

Hlavním posláním Lazariánské pomoci je otevření se široké veřejnosti k podpoře zachování a rozvíjení křesťanských hodnot, ke službě potřebným, postiženým v krizových situacích a při mimořádných událostech. Uvítáme každého, komu jsou tyto hodnoty blízké a v této pomoci bližním by našel svou seberealizaci. Činnost je dobrovolná a umožnuje mimo jiné získat akreditovanou kvalifikaci v laické zdravotnické pomoci.
Lazariánská pomoc působí jako samostatná složka pod Českým velkopřevorstvím Řádu sv. Lazara Jeruzalémského a řídí se vlastními stanovami.
www.lazarianskapomoc.eu