Kdo jsme

Řád sv. Lazara Jeruzalémského je mezinárodní katolický rytířský řád, od dob křižáckých válek působící pod ochranou královského domu Francie. Tato světská ochrana zaručuje historickou kontinuitu a legitimitu řádu a spolupracuje ve Francii v úplné shodě a vzájemným uznáním s Légion d’Honneur, Čestnou legií, jež je vládou Francouzské republiky pověřena evidencí a správou čestných titulů a hodností. Řád je mezinárodně registrován v Lucembursku. Garantem duchovní správy je v celém řádu pražský arcibiskup, J. Em. kardinál Dominik Duka, OP, jako generální kaplan řádu. Hlavním posláním Řádu sv. Lazara je ochrana katolické víry a pomoc všem, kteří si sami pomoci nedovedou (nemocným, vězněným, pronásledovaným, zajatcům…). Při naplňování těchto charitativních úkolů může s plným respektem spolupracovat také s křesťany ostatních vyznání a všemi lidmi dobré vůle. České velkopřevorství, založené roku 1937 Karlem kn. Schwarzenbergem, je církevní právnickou osobou a je zřízeno Českou biskupskou konferencí jako „soukromé sdružení křesťanů“ ve smyslu církevního práva. České velkopřevorství má také civilní status „mezinárodní nevládní organizace“ podle platných zákonů a je konzultantem Ekonomické a sociální komise Organizace spojených národů (ECOSOC). České velkopřevorství dočasně odpovídá za rozvoj řádového díla na Slovensku, v Polsku a v Rakousku.

VELKOPŘEVOROVÉ OBNOVENÉHO ČESKÉHO VELKOPŘEVORSTVÍ

I. VELKOPŘEVOR Karel VI. kníže ze Schwarzenbergu 1937–1973 II. VELKOPŘEVOR Radslav hrabě Kinský 1973–2004 III. VELKOPŘEVOR (velkopřevor-koadjutor) Václav hrabě Bořek-Dohalský 2004 IV. VELKOPŘEVOR Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz 2004–