Projekty

Obnova mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze

Column of Virgin Mary in Prague

Obnovu sloupu organizuje:

Společnost pro obnovu mariánského sloupu v Praze
předseda: Václav Dajbych
www.marianskysloup.cz

Realizátor projektu:

Mariánská kamenosochařská huť – ak. soch. Petr Váňa
www.petrvana.info
www.marianskysloup.info

Partner projektu

Vojenský a špitální řád svatého Lazara Jeruzalémského – Bohemia

Duchovní podpora

J. M. opat Michal Josef Pojezdný, O. Praem
Královská kanonie premonstrátů na Strahově
www.strahovskyklaster.cz

Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou
www.krizovnici.eu

Kongregace milosrdných sester sv. Karla Boromejského
www.boromejky.cz

Řád sester trapistek
Prozatímní stránky zde

Publikace o projektu (2. aktualizované vydání) zde. English version (First edition only) here

Nemocnice Měšice

Nemocnice v Měšicích u Prahy je patronátní nemocnicí Českého velkopřevorství Řádu sv. Lazara.

Nemocnice je provozována jako nestátní neziskové zdravotnické zařízení. Je podporována obcí Měšice a nadací ČANT (Česká asociace pro nádorovou terapii). Nadace ČANT byla také zřízena péčí Řádu sv. Lazara. Nemocnice je koncipována jako zdravotnické zařízení neakutní, tedy následné péče, se zaměřením na většinu chronických onemocnění, na pomoc nemocným se zhoubnými nádory a tzv. následnou lůžkovou péči. Zvláštností ústavu je péče o pacienty s onemocněním onkologickým a to zvlášť takovým, kde nádorové onemocnění je v pokročilých stádiích. Těm je nabídnuta kapacita lůžková nebo ambulantní péče. Nemocnice má kapacitu 120 lůžek a je umístěna v pozdně barokním zámku s okolním rozsáhlým anglickým parkem.

Řád sv. Lazara působí v nemocnici od r. 1996. V dubnu 2003 bylo péčí Řádu zajištěno vybavení nemocnice zdravotnickým nábytkem, postelemi a pomůckami ze Švédska. Řád zajišťuje duchovní péči, program pro klienty (např. koncerty i na pokojích), motivační program pro personál a výhledově také zprostředkování praxí studentek partnerské zdravotní školy v Brně.

Dětská psychiatrická nemocnice v Opařanech

Dětská psychiatrická nemocnice v Opařanech je největším a nejstarším zařízením svého druhu v České republice. Nachází se 17 km od Tábora v krásné krajině u Lužnice. Kapacita je 150 lůžek, v současné době je zde přibližně 120 klientů.

Nemocnice nabízí strukturovanou a komplexní péči jak pro akutní stavy, tak i pro stavy vyžadující dlouhodobější hospitalizaci. Hospitalizace je hrazena ze zdravotního pojištění. Nemocnice je příspěvkovou organizací a jejím zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví.

Řád sv. Lazara působí v Dětské psychiatrické nemocnici od r. 2005 a zaměřuje se zejména na zkvalitnění života klientů a podporu smysluplného trávení jejich volného času. V areálu nemocnice funguje čajovna, kde se klienti seznamují se způsoby přípravy různých druhů čajů, je zde miniZOO, kde se klienti mohou starat o zvířátka. Řád pořádá v nemocnici výchovné koncerty a pořídil pro klienty minibus, ve kterém mohou podnikat výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí, např. i do Prahy. Dlouhodobým a terapeuticky užitečným úkolem je financování materiálu a energií pro zdejší keramickou dílnu. Práce klientů s keramikou je součástí speciálního terapeutického a rehabilitačního programu, který zde probíhá. Těžištěm terapie je tvořivá práce s hlínou, která napomáhá k odstranění napětí, agrese, úzkostí, upevňuje vědomí vlastní identity a zvyšuje sebevědomí. Program je určen pro pacienty různých diagnostických skupin od poruch chování a emocí přes deprese až po schizofrenii či závislost na psychotropních látkách.

Další řádové projekty v ČR i v zahraničí

V krátkosti jsme Vám představili tři projekty, které v současné době potřebují Vaši pomoc. Potřebných je nejen v České republice, ale všude na světe mnohem více. České velkopřevorství Řádu sv. Lazara dlouhodobě spolupracuje na mnohých dalších projektech, např.:

  • podpora Dětského domova v Hoře sv. Kateřiny,
  • podpora centra Klokánek v Brně,
  • podpora domorodých řemeslníků z přírodních rezervací v Senegalu (prodej domorodých výrobků),
  • spolupráce s klienty terapeutické komunity Magdaléna v Mníšku pod Brdy

Řád mezinárodně zajišťuje dostatek pitné vody v uprchlických táborech (Kebribeyah – Etiopie). Zde bylo v důsledku somálské krize umístěno v katastrofálních podmínkách mnoho uprchlíků. Od r. 2005 zde Řád zachránil přes 60 000 lidských životů.