Vzpomínáme

Václav hrabě Bořek-Dohalský, velkopřevor ČVP
PhDr Petr Adam, KLJ, Fam. OT
Mgr. Vilém Horák, KLJ
Radslav hrabě Kinský, velkopřevor ČVP
Ing. arch. Miroslav Řehoř, KLJ
Věra Šigutová, DLJ
MUDr. Zdeněk Kopecký
RD Miloš Raban
chev. Ferdinand Menčík z Menštejna
chev. Jan Stránský ze Stránky a Greifenfelsu
J. E. arcibiskup Karel Otčenášek
Karel Stádník
André Vícha
d. Eva Maria Menčíková z Menštejna
chev. PhDr. Pavel R. Pokorný

chev. Jaroslav Michael Pařík

RNDr. Petr H. Verner, CSc., KLJ-J
P. Jiří Kusý
Prof. MUDr. Oskar Andrysek, DrSc., KLJ